Slide background
Slide background

ABK-5ABK Sanering Waterland BV is gecertificeerd volgens Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestverwijdering. Conform de richtlijn zijn er drie methoden van asbestsanering.

Openluchtsanering asbest
Wordt alleen buiten toegepast. Asbesthoudend materiaal wordt zo heel mogelijk verwijderd. Op de plek waar vezels kunnen vrijkomen, worden deze gefixeerd en/of weggezogen. Het materiaal wordt in folie verpakt en afgevoerd naar de stortplaats. Na afloop van het werk vindt er een visuele inspectie plaats door een geaccrediteerd laboratorium.

Containment sanering asbest
Binnenwerk, vloerbedekking, plaatmateriaal, plafonds, riolering, ontluchting, isolatie etc. worden volgens deze methode gesaneerd. Het gecertificeerde inventarisatiebureau bepaalt in welke risicoklasse de sanering moet worden uitgevoerd. Bij containment sanering asbest is dat meestal risicoklasse 2 of 3. De ruimte waarin zich het asbest bevindt, wordt ge├»soleerd van de overige ruimtes door de bouw van een ‘containment’: een luchtdichte tent die in onderdruk wordt gehouden. De lucht in het containment wordt via een hepafilter -dat de asbestvezels tegenhoudt- naar buiten afgevoerd. In het containment wordt het asbesthoudend materiaal onder bronmaatregelen verwijderd en in speciale zakken verpakt.
Na de sanering wordt de ruimte binnen het containment schoongemaakt, hetgeen door een geaccrediteerd en onafhankelijk laboratorium wordt gecontroleerd, middels visuele inspectie en luchtmetingen.

Ophalen van zwerfasbest
Zwerfasbest (zoals kleine hoeveelheden asbest op straat, in de tuin etc.)
wordt opgehaald en afgevoerd onder de geldende of opgelegde regelgeving.

Wij werken voor …